Betingelser

Garanti

Vi gir 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil på våre produkter, fra leveringsdato.
På LED lyspærer (f.eks E27, E14, GU5,3, GX53, GU10, G9, G4) gir vi 2 års garanti, fra leveringsdato.
Garanti forutsetter at produktene er montert og brukt iht datablad og monteringsanvisning.

 

Frakt

For alle forsendelser beregnes et forsikrings- og et fraktsonetillegg av brutto fakturabeløp,
etter følgende skala:

Mottakers postnummer:

0000-3599   Fraktsats 3,5%.
3600-4999   Fraktsats 4,0%.
5000-7999   Fraktsats 4,5%.
8000-9999   Fraktsats 6,5%.

Fraktillegg kr. 100,- tilkommer alle order under kr. 3.000,- eks. mva.

 

Retur av varer

Varer kan kun returneres etter avtale gjort med vårt ordrekontor.

Varer mottatt i retur uten en slik avtale vil uten varsel bli returnert til avsender for dennes regning.

Ved retur skal fakturanummer opplyses.

Varer som er feil ekspedert og varer med feil kan mot forutgående avtale returneres til full kreditering / ombytting.

Varer som av andre årsaker returneres, mottas på følgende betingelser:
– Returvarer i original emballasje, uskadet og uten merker, som er kjøpt innenfor 30 dager,
krediteres 80%.
– Returvarer som er over 30 dager gamle, og varer uten original emballasje,
krediteres 70%.
– Utstillingsvarer mottas kun i retur ved spesielle tilfelle og forutsatt at varen er intakt,
krediteres 70%.

Reklamasjoner vedrørende feilekspedisjon eller transportskader skal meddeles vårt ordrekontor senest 5 dager etter varemottak. Ved senere meddelelse kan ikke varen erstattes. 
Synlige skader på gods skal anmerkes fraktbrev og transportør skal gjøres oppmerksom på reklamasjonen. 
Ingen varer mottas i retur uten forutgående avtale.